top of page
Ackrediterade utsläppsmätningar

Miljöassistans har en modern portabel mät- och provtagningsutrustning för alla vanligt förekommande utsläppsparametrar. Den välutrustade mätbussen gör det möjligt att med kort varsel utföra uppdrag över hela landet.

Vi är ackrediterade för:
 

Luft- och rökgasanalys:
- Fukthalt, vattenånga (SS-EN 14790:2017)

- Gashastighet/Gasflöde (SS-ISO 10780:1995)

- Koldioxid, CO2 (SS-ISO 12039:2019)

- Kolmonoxid, CO (SS-ISO 12039:2001)

- Kväveoxider, NO, NOx (SS 028425:1991, SS-EN 14792:2017)
- Rökgasflöde (beräkning)
- Stofthalt (SS-EN 13284-1:2018)

- Syrgas, O2 (SS-EN 14789:2017, SS-ISO 12039:2019)

- TOC, lösningsmedel (SS-EN 12619:2013)
Tryck och temperatur

 


Vi utför/mäter också:
- Aerosoler, mjukgörare

- Bullernivåer/Bullerutredningar
- Flöden

- Luktprovtagning

- Ozon

- Svaveldioxid
- Vattenprovtagningar
- Verkningsgradsbestämningar

 

Andreas.jpg

Andreas Gren

Kent.jpg

Kent Nordqvist

Inge.jpg

Inge Lundberg

bottom of page