Miljökonsultation

Miljölagstiftningen ställer krav på företagen när det gäller miljöpåverkan samt hantering av råvaror, kemikalier och avfall.

Vi hjälper till med:
 

- Tillståndsansökan
- Anmälningsärende
- Kontrollprogram
- Miljökonsekvensbeskrivning, MKB
- Besiktning
- Miljörapporter
- Teknisk/ekonomiska utredningar
- Kemiska utredningar
- Spridningsberäkningar

Erika Richard

Yvonne Johansson

Hans Sjöholm

Jenny Kristensson

Henrik Ask

© 2017 Miljöassistans AB - 0451-599 80