Miljöledningssystem

Policy, planering, implementering, revidering och miljöredovisning är nyckelord. Miljöassistans breda kompetens är anpassad till dessa förutsättningar. I samverkan med företaget genomför vi:

- ISO 14 000
- Miljörevisioner

Erika Richard

© 2017 Miljöassistans AB - 0451-599 80