Internrevision

Vid interna revisioner går vi igenom verksamheten för att se till att kraven i standarden uppfylls. Vi utför internrevision mot:

- ISO 14001 (miljörevision)
- ISO 9001 (kvalitetsrevision)

Ida Höyer

Yvonne Johansson