top of page

Välkommen

Miljöassistans är ett personalägt fristående konsultföretag med inriktning mot industriers behov av kompetens och resurser i sitt miljöarbete.

 

Miljöassistans är ett konsultbolag som tillhandahåller miljökonsulttjänster inom ett brett område som omfattar t ex tillståndsärenden med tillhörande uppdrag, miljöledningssystem, förorenade områden, due diligence, utsläppsmätningar, farligt gods och säkerhetsrådgivare.

 

Våra kunder är huvudsakligen industrier, allt från koncerner som finns på flera platser i landet till mindre verksamheter. Inom ett par verksamhetsområden har vi även andra uppdragsgivare t.ex. fastighetsbolag.

 

Vår mätavdelning utför kontrollmätningar av luftutsläpp, buller och utsläpp till vatten.

 

Miljöassistans bildades 1995. Vi är för närvarande 7medarbetare som utgår från vårt kontor i Hässleholm.

 

Vi har byggt företaget med långsiktighet och engagemang som ledord och har därför valt att göra samtliga anställda till delägare. Delägarskapet med dess ambition har gett oss möjlighet att bygga upp ett stabilt företag med motiverade och kunniga medarbetare.

Läs mer om vilka tjänster vi erbjuder: Våra tjänster

bottom of page