Lediga platser

Miljökonsult

 

Miljöassistans

Miljöassistans är ett konsultbolag som tillhandahåller miljökonsulttjänster inom ett brett område som omfattar t ex tillståndsärenden med tillhörande uppdrag, miljöledningssystem, förorenade områden, due diligence, utsläppsmätningar, farligt gods och materialinventering vid rivning.

 

Våra kunder är huvudsakligen industrier, allt från koncerner som finns på flera platser i landet till mindre verksamheter. Inom ett par verksamhetsområden har vi även andra uppdragsgivare t.ex. fastighetsbolag.

 

Vår mätavdelning som är ackrediterad utför kontrollmätningar av luftutsläpp, buller och utsläpp till vatten.

 

Miljöassistans bildades 1995. Vi är för närvarande 8 medarbetare som utgår från vårt kontor i Hässleholm.

 

Vi har byggt företaget med långsiktighet och engagemang som ledord och har därför valt att göra samtliga anställda till delägare. Delägarskapet med dess ambition har gett oss möjlighet att bygga upp ett stabilt företag med motiverade och kunniga medarbetare. För rätt person finns möjlighet till delägarskap i framtiden.

 

Efterfrågan från både befintliga och nya kunder ökar och gör att vi behöver förstärka organisationen. Inriktningsmässigt är det två huvudsakliga områden som behöver uppbackning - miljökonsultation och förorenad mark.

 

För mer information om verksamheten, se www.miljoassistans.se

 

Arbetsuppgifter

Som miljökonsult ligger vårt fokus på att hjälpa våra uppdragsgivare med miljöfrågor inom ett brett område. Det kan t.ex. handla om tillståndsansökningar, anmälningsärenden, miljökonsekvensbeskrivningar, besiktningar och spridningsberäkningar. Inriktningen styrs av våra kunders behov men kan även påverkas av dina kompetens- och intresseområden.

 

Med fokus på förorenad mark är våra uppdrag att leda markundersökningar, ta prover, utvärdera, göra riskbedömningar och föreslå åtgärder. Det förekommer att vi är ansvariga för eller delaktiga i sanering och återställande av mark genom samordning med underkonsulter eller entreprenörer.

 

Vi utför även besiktningar, Environmental Due Diligence, i samband med fastighetsöverlåtelser. Uppdragen omfattar miljöeffekter på mark, vatten, byggnadsmaterial och avfall. Inventering av miljöfarliga ämnen inför rivningsprojekt förekommer också.

 

Gemensamt för de olika inriktningarna är att man ansvarar för kommunikation med både uppdragsgivarens olika kontaktpersoner (VD, platschef, produktionschef etc.) samt myndigheter som kommun och länsstyrelse.

 

Våra kunder finns huvudsakligen i södra Sverige vilket ger oss möjlighet till kundbesök inom ramen för en arbetsdag. Resor med övernattning är sällan förekommande.

 

Arbetstiderna är huvudsakligen kontorstider, med utrymme för individuell anpassning. Någon dag i veckan är det troligt att du är på kundbesök och när du börjar känna dig hemma i rollen finns det god möjlighet att arbeta hemifrån en del av arbetstiden.

 

Din profil

Vi tror att du har en akademisk utbildning inom miljövetenskap, geologi, teknik eller annat närliggande område. Arbetslivserfarenhet inom vår bransch är givetvis meriterande. Utöver det ser vi även ett värde i vana vid t.ex. projektrelaterat arbete, rådgivning/konsultation, kundkontakt, myndighetskontakt samt arbete med utredningar, tolkning av lagstiftning, analyser och rapportskrivande vilket man kan få med sig från andra yrkesroller och branscher.

 

Vi har i dagsläget en gedigen kompetens fördelad på personer som varit med i företaget många år. Det innebär att du har tillgång till rutinerade och skickliga kollegor med erfarenhet inom området och att vi kan stötta rätt person med mindre erfarenhet inom vårt yrkesområde. Det är samtidigt viktigt att du tycker om att planera och arbeta självständigt.

 

Vår målsättning är att utvecklas tillsammans och för oss är det viktigt att du liksom vi har en långsiktig ambition med din anställning. Om du är strukturerad och analytisk och motiveras av att bidra till ökad förståelse för miljörelaterade frågor kommer du att känna dig som hemma!

 

Det är ett krav att du har B-körkort och tillgång till bil, då tjänsten omfattar en del arbetsresor.

 

Anställning

Du blir anställd direkt av Miljöassistans Norden AB. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse.

 

Ansökan

Lokal Bemanning med rekryteringskonsult Kristoffer Hall stödjer Miljöassistans i genomförandet av rekryteringen. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Kristoffer på telefon 0430-71020. Din ansökan registrerar du senast 2021-04-05 via www.lokalbemanning.se