Due Diligence - fastigheter

Vi utför fastighetsbesiktningar, Environmental Due Diligence, med inriktning på miljöfrågor, mark, vatten, byggnadsmaterial, avfall och föroreningar i samband med fastighetsöverlåtelser.

Henrik Ask

Andreas Gren