top of page
Förorenade områden

Inventering av förorenade områden enligt Naturvårdsverkets metodik (MIFO), ledning av markundersökningar, åtgärdsutredning, riskbedömning, myndighetskontakter, stöd med upphandling, ledning och uppföljning av efterbehandling.

Henrik.jpg

Henrik Ask

Andreas.jpg

Andreas Gren

bottom of page