Förorenade områden

Inventering av förorenade områden enligt Naturvårdsverkets metodik (MIFO), ledning av markundersökningar, åtgärdsutredning, riskbedömning, myndighetskontakter, stöd med upphandling, ledning och uppföljning av efterbehandling.

Henrik.jpg

Henrik Ask

Andreas.jpg

Andreas Gren