top of page
Miljökonsultation

Miljölagstiftningen ställer krav på företagen när det gäller miljöpåverkan samt hantering av råvaror, kemikalier och avfall.

Vi hjälper till med bland annat:

- Anmälningsärende

- Besiktning
- Kontrollprogram

- Lagbevakning/Laggenomgång yttre miljö
- Miljökonsekvensbeskrivning, MKB
- Miljörapporter
- Riskbedömningar, yttre miljö

- Rådgivning/Bollplank/Stöd

- Tillståndsansökan

Yvonne.jpg
Ida.jpg

Yvonne Johansson

Ida Höyer

Henrik.jpg

Henrik Ask

Jenny.jpg

Jenny Kristensson

bottom of page