Miljökonsultation

Miljölagstiftningen ställer krav på företagen när det gäller miljöpåverkan samt hantering av råvaror, kemikalier och avfall.

Vi hjälper till med:
 

- Tillståndsansökan
- Anmälningsärende
- Kontrollprogram
- Miljökonsekvensbeskrivning, MKB
- Besiktning
- Miljörapporter
- Riskbedömningar, yttre miljö

- Rådgivning/Bollplank/Stöd

- Lagbevakning/Laggenomgång yttre miljö

Yvonne_edited_edited.jpg
ida5.jpg

Yvonne Johansson

Ida Höyer

Henrik Ask

Jenny_edited.jpg

Jenny Kristensson