top of page
Periodisk undersökning/besiktning

Enligt förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll ansvarar den som bedriver en verksamhet för dess miljöpåverkan.

En viktig del av ett företags egenkontroll är att regelbundet kontrollera att verksamheten bedrivs i enlighet med de krav som ställs i tillstånd och andra myndighetsbeslut samt i relevant lagstiftning.

Genom egna mätningar och undersökningar ska företaget hålla sig underrättad om verksamhetens miljöpåverkan. Myndigheterna har möjlighet att kräva en tredjepartsgranskning av er egenkontroll, en så kallad periodisk undersökning eller besiktning.

Periodisk undersökning kan även utföras på företagets eget initiativ, t.ex. för att få en objektiv genomgång av det egna miljöarbetet med hjälp av en extern specialist.

Vi på Miljöassistans har lång erfarenhet av att utföra periodiska undersökningar, upprätta egenkontrollprogram samt att tolka villkor och beslut. Vi kan erbjuda opartisk undersökning med sakkunniga konsulter med god kunskap inom de flesta branscher och verksamhetsområden.

 

Vid en periodisk undersökning går vi igenom:

  • Gällande tillstånd och villkor

  • Egenkontrollprogram/Kontrollprogram

  • Senaste miljörapporten

  • Föregående periodiska undersökning

  • Granskning av verksamheten (förändringar och rutiner)

  • Genomgång av eventuella driftstörningar/incidenter och klagomål

  • Granskning av utförda mätningar

  • Granskning av egenkontrollen

  • Uppföljning av andra relevanta bestämmelser i miljölagstiftningen

  • Inspektion av anläggningen

 

Vi sätter ihop en dagordning, bjuder in tillsynsmyndigheten, genomför undersökningen och skriver en rapport med ett omdöme om anläggningen ur miljöhänseende. Av rapporten framgår tydligt vilka åtgärder som behöver vidtas samt förslag på förbättringar.

Yvonne.jpg

Yvonne Johansson

Jenny.jpg

Jenny Kristensson

bottom of page